M05 Piros útvonal - 3.nap - Oroszhegy - Szentegyháza

Érintett helységek: 

Oroszhegy – Zetelaka – Kápolnásfalu – Szentegyháza

Hossz-szelvény: 

 

pikto_tav.png  24 km, 10 óra

pikto_gyalogos_png  járható

 

A templomtól indulunk. A Zetelaka fölötti nyeregig az ún. Etyeréken keresztül Zetelaka 6,3 km, kb. 1,5 óra, szintkülönbség 110 m 2,1 km-en.

Az aszfaltozott úton, a templom mellett, Székelyudvarhely irányába indulunk el, a főúton megyünk kb. 400 métert, majd balra a negyedik utcába betérünk. A kövezett földút kivisz a faluból egy fafeldolgozó mellett. Körülbelül 550 m után következik az első letérő balra, ezen a földúton haladunk tovább, a völgybe, a mezőn át, a Bosnyák-patak felé északkeleti irányba. Átkelünk a patakon, és a dombtető felé vesszük az irányt délkeletnek. Egy erdős résznél kiérünk a DC/községi út/ 57-es útra, ahol balra, azaz észak felé térünk, utunk ezzel egy patkó alakot ír le. A hegyhátra kiérve kilátásunk nyílik az eddig megtett és a még előttünk álló utunk tájaira. Az 52-es km-nél Zetelaka felé térünk le a jártabb útról egy kisebb mezei útra, amelyen kb. 1 km megtétele után elérjük a falu első házait és a főút mellett lévő templomot (49,3 km).

A továbbiakban Szentegyházáig igyekszünk követni azt az utat, amelyet a csíksomlyói búcsúra tartó keresztalja is jár. (A keresztalja a búcsú előtti napon indul el, keresztül a hegyen Csíksomlyóra. Majd a búcsú után, a falu végén, a Szent Imre utcában az otthon maradottak mindig ünnepélyes keretek között várják a hazatérő keresztalját. Régen a több száz fős menetet fogatosok kísérték, szállították az élelmet, csomagot, gyerekeket, időseket, és ezt a szívességet nekik napszámban viszonozták.)

A templomtól megyünk felfelé a főúton 300 métert, az útelágazásnál letérünk jobbra, a Tófalvi utcába. Több helyen érintünk kávézót, kisebb önkiszolgáló üzletet. Hosszan megyünk végig ezen az utcán a Nagy-Küküllő hídjáig, amelyen átkelve északnak, vagyis balra tartunk, több panziót is magunk mögött hagyva. Majd jobbra, a Szent Imre utcába térünk (47,5 km), amelyen elhagyjuk a falut. Ez a rész végig emelkedő. A Szent Imre utca végében sem térünk le az útról balra, hanem folytatjuk a kapaszkodót, ki a dombtetőre Aszalványon (déli irányba). Az út északkelet felé kezd kanyarodni a gerincre, ezáltal megtéve a falu végétől egy nagy kifli alakot. A „kifli” végénél (44,3 km) térjünk le jobbra, kelet felé, elhagyva a szép panorámát. Nem megyünk tovább a gerincúton. Beereszkedünk egy csodaszép teknőszerű völgybe, folyamatosan tartva a keleti irányt, amelynek közepén patak folyik, Fenyéd-patakának egyik ága. A patak keleti partján erdő és emelkedő lesz, megkeressük a felfelé tartó utat, mely délnek fordul, azon kapaszkodunk ki egy mezőre, ahol egy esztena található, így a kutyák miatt tanácsos botot vinni. Átmegyünk egy kisebb bükkös erdőrészen, ismét kijutva egy nagyobb fennsíki legelőre, ahol az úton kelet irányába tartunk, jobbra letérünk az erdő felé (DK/ 42,3 km).

Lassan ereszkedni kezdünk az erdőbe, az utunktól balra egy erdei lakot érintve a tisztáson. Az erdő között tovább ereszkedve lassan keletnek fordulunk Nagy Fenyéd-patakához, ahol találunk egy elkerített erdészházat az út mellett. A személygépkocsival is járható úton lefelé megyünk, majd balra felkanyarodunk egy kisebb erdős völgyön, és kikapaszkodunk a Cekend-tető fennsíkjára (38,9 km).

A fennsíkot elérve keresztezünk egy észak–déli irányú utat (nagyobb istállókat látunk jobbra, távolabb a DN13-as főutat), de mi keletnek tartunk egyenes vonalban a máréfalvi és tófalvi közbirtokosság határán húzott határsáncon, átszelve a fennsíkot Kápolnás irányába. Panorámánk a Hargita-hegység képe, dombjai lehúzódnak keleti irányba Kápolnásig. Itt egy dimbes-dombos, vizenyős fennsíkon az út nem igazán található.

13,5 km megtétele után a Homoród-pataka (nyaralók, nyári szállások) keresztbe fektetett gerendáin átkelhetünk a túlsó partra, ahonnan a kisautóval is jól járható autó út csak 600 m távolságra van, mely a völgyből kapaszkodik ki Kápolnás irányába délkelet felé. Az úton megyünk tovább végig Kápolnásfaluig, s közben érintjük a Homoródfürdőn keresztül Udvarhelyre vezető M03-as Mária Utat a falu előtt 700 méterre, ahol szeméttelep is van (34,5 km). Elérjük Kápolnásfalu alsó végét, ahol átkelünk a Kis- Homoród hídján, s jobbra kikapaszkodunk a műút irányába. Balra a cigánysor húzódik. A dombra kiérve megyünk a faluközpont felé, majd a templom mellett (33 km), a jelzéseket követve, haladunk a temető irányába. A temető sarkánál kivágunk egy ösvényen az antennák felé, egy kisebb dombra. Innen beereszkedünk a műúthoz, ahol, figyelve a forgalomra, átkelünk a hídon az üzemanyagtöltő állomás felé. Beérve a faluba, az első északnak (a művelődési házzal szemben) forduló utat követve, elérjük a templomot (30,3 km). A plébániát elhagyva letérünk a Mária Útról, és a köves utcán jobbra fordulva a patak melletti Tavasz utcában a 24-es házszám alatt, a Szent Gellért Alapítvány házánál kérhetünk szállást. Kényelmes ágyban 8 személy, matracon akár 30 személy számára is tudnak szállást biztosítani. Elérhetőség: György Attila, telefon: 0040–745–251341.

 

GPS Track letöltése: