A régi kórház épülete

Különálló, egyemeletes középület. 1888-ban kezdték meg építését a vármegye közkórháza rendeltetéssel. 1890-ben készült el, az akkor megyei közigazgatási központnak számító téren, a Mikó-vár mellett. A főhomlokzat vonala a várbástyák sarkaihoz igazodik, utca felőli részén előpark határolja. Az épület belső felosztása nem sokat változott az évek során, többnyire megfelel az 1890-ben leírt állapotnak. Kőből faragott lépcsőfokai, a földszint hevederívekre támasztott boltozata, valamint az emelet födémje ma is értéke az épületnek. Jelentőségét növeli a város és a vármegye fejlődésében játszott szerepe is. Az épület jelenleg is a megyei kórház alegységeinek ad helyet.